Veel meldingen over vuurwerkoverlast

Hoogstins2024

Uit Amsterdam-West komen veel meldingen binnen over vuurwerkoverlast. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan op Oudejaarsavond van 18 uur tot 02.00 uur, maar in het stadsdeel wordt al her en der vuurwerk afgestoken. Van een simpel rotje tot nachtelijke vuurwerkbommen die enorme dreunen veroorzaken.

Bij het meldpunt vuurwerkoverlast.nl waren tot maandagmiddag zo’n tweehonderd klachten binnengekomen over vuurwerk in West. Vooral in de voormalige stadsdelen Bos en Lommer en Westerpark wordt hinder gemeld, onder meer rondom het Foodcenter. Ook uit Nieuw-West komen relatief veel klachten, minder uit andere Amsterdamse stadsdelen.

De gemeente en politie hebben aangekondigd dat zij dit jaar extra controleren op het illegaal afsteken van vuurwerk. Er kunnen boetes worden uitgedeeld van honderd euro en meer. Het meldpunt is een initiatief van GroenLinks, dat vindt dat de landelijke overheid weinig doet om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Uit heel Nederland waren tot maandagmiddag ruim 20.000 meldingen gedaan.

DeWestkrant