Messenverbod in ‘overlastgebieden’ Da Costabuurt en Sloterdijk

Kwakersplein. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In de Da Costabuurt in Oud-West en rondom station Sloterdijk geldt vanaf vandaag een messenverbod. De politie kan ook personen die overlast veroorzaken een verwijderingsbevel opleggen van 24 uur, de gemeente kan dat ‘gebiedsverbod’ verlengen naar maximaal drie maanden. Burgemeester Femke Halsema heeft hiertoe besloten vanwege het hoge aantal meldingen van overlast.

Da Costabuurt: overlast daklozen
Deze buurt in Oud-West heeft vanaf 1 juli de status overlastgebied. In de Da Costabuurt is meer dan gemiddeld sprake van overlast, aldus Halsema. In 2019 en 2020 zijn 570 overlastmeldingen gedaan, de burgemeester noemt dit aantal onaanvaardbaar hoog. “Uit informatie van stadsdeel West blijkt dat in het gebied veel personen of groepen personen zonder vaste woon- of verblijfplaats verblijven”, schrijft ze in het besluit. “Dit resulteert in bedelen, (hinderlijk) gebruik van alcohol en drugs, opdringen aan passanten en slapen in de openbare ruimte en portieken.”
Het gebied wordt begrensd door de Hugo de Grootgracht, Singelgracht, Nassaukade, Jacob van Lennepkanaal en Bilderdijkgracht. De status overlastgebied geldt voor één jaar. In een deel van de buurt gold al een alcoholverbod op straat; dat is per 1 juli verlengd en geldig in een groter gebied.  

Sloterdijk: overlast daklozen en dealers
In Teleport -het gebied rondom station Sloterdijk- is eveneens meer dan gemiddeld sprake van overlast. In 2019 en 2020 ging het om 448 meldingen, volgens de burgemeester een onaanvaardbaar hoog aantal. “Uit informatie van stadsdeel Nieuw-West blijkt dat naast de aanzuigende werking van een groot treinstation op personen zonder vaste woon- of verblijfplaats er ook veel overlast wordt ervaren van dealers die op toeristen afkomen. Handhavingsacties in de rest van de stad leiden daarnaast tot een waterbed-effect van overlast in het gebied.”
De overlast neemt hier toe, aldus Halsema. “De voornaamste overlast die in dit gebied plaatsvindt betreft mishandeling, autokraken, bedreiging, zakkenrollerij en straatroven en algemene overlast van op straat rondhangende personen.” De status overlastgebied geldt ook hier voor één jaar. 

Station Sloterdijk. (Foto: Martine de Vente)
DeWestkrant