De Nieuwe Internationale School en Mundus College naar Westerpark

In de voormalige Westerparkschool krijgen straks niet-Nederlandstalige leerlingen van 12 jaar en ouder onderwijs. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Nieuwe Internationale School en Mundus College openen een vestiging in de Van Hallstraat in Westerpark. Leerlingen van 12 jaar en ouder die weinig of geen Nederlands spreken, beginnen hier in een speciale groep. Daar wordt dan het best passende onderwijsniveau voor hen bepaald, zo staat er in vacatureteksten.

De scholen -beide onderdeel van Esprit Scholen- trekken in het gebouw dat eerder in gebruik was bij de Westerparkschool. Die heeft de locatie aan de Van Hallstraat vorig jaar verlaten en is nu alleen nog gevestigd aan het Van Hogendorpplein. De Westerparkschool kampt met een teruglopend leerlingenaantal. 

De Nieuwe Internationale School van Esprit (DENISE) beschikt al over een schoolgebouw in de Piet Mondriaanstraat in Nieuw-West. De school geeft tweetalig onderwijs aan basisschool- en middelbare schoolleerlingen. Mundus College is gevestigd aan de Burgemeester Hogguerstraat in Nieuw-West.