De rijke geschiedenis van de Turkse gemeenschap in Nederland – Column Fenna Ulichki, voorzitter stadsdeel West

    Streven naar een inclusieve stad waar iedereen zich thuis voelt

    Dit jaar markeren we zowel de 50e verjaardag van HTIB, de eerste Turkse Arbeidersvereniging in Nederland, als de 60e verjaardag van de Turkse migratie naar Nederland. Als stadsdeelbestuurder is het een feest en een eer om stil te staan bij deze mijlpalen die zoveel betekenen voor onze stad en haar bewoners. Toen de eerste migranten uit Turkije hier arriveerden, kwamen ze met hoop in hun hart en een vastberadenheid die onze stad diep heeft beïnvloed. Ze brachten hun cultuur, hun tradities en hun onverwoestbare geest mee en werden een onmisbaar deel van het weefsel van onze stad.

    Turkse Nederlanders hebben zo de afgelopen decennia hun stempel gedrukt op Amsterdam. Van de ondernemers die hun kleurrijke winkels en vele restaurants hebben geopend tot de kunstenaars die onze cultuur hebben verrijkt. En denk aan de families die onze gemeenschappen hebben opgebouwd – hun bijdragen zijn van onschatbare waarde. Het verhaal van de Turkse migratie is er één van veerkracht, integratie en wederzijds respect.

    Dit jaar vieren we niet alleen de geschiedenis, maar ook de toekomst. De oprichting van de HTIB en de Nederlands Turkse Vrouwenvereniging (HTKB) 50 jaar geleden markeerde namelijk het begin van een beweging voor gelijke rechten en kansen. Deze verenigingen hebben onvermoeibaar gewerkt aan het verbeteren van de positie van Turkse Nederlanders en het bevorderen van hun integratie in onze samenleving.

    Amsterdam is een diverse stad waar iedereen, ongeacht zijn achtergrond, de kans krijgt om te floreren. De viering van deze jubilea herinnert ons eraan hoe belangrijk het is om te blijven streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Laten we dit jaar samen stilstaan bij de rijke geschiedenis van de Turkse gemeenschap in Amsterdam en vooruitkijken naar een toekomst vol mogelijkheden. Laten we de verhalen van de pioniers eren en bouwen aan een stad waar iedereen zich thuis voelt.