Denk mee over een nóg mooier Oud-West

Hoogstins2024

Beste buurtbewoner van Oud-West, 

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor een meet & greet bijeenkomst op woensdagavond 7 november 2018.

Wat is de aanleiding voor deze bijeenkomst? 

We wonen en ondernemen in een van de mooiste en gezelligste buurten van Amsterdam. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat het prettig wonen en goed ondernemen in Oud-West toekomstbestendig is? Over deze vraag willen we graag tijdens een informele bijeenkomst op woensdagavond 7 november in De Hallen met u van gedachte wisselen.

Wie zijn we? 

De ondernemers van de winkelstraten in Oud-West zijn georganiseerd in de Stichting Ondernemers Oud-West. Het gaat om de Bilderdijkstraat, Kinkerstraat, Ten Katestraat, Ten Katemarkt, De Hallen, Jan Pieter Heijestraat, De Clercqstraat, Eerste Constantijn Huijgensstraat en een deel van de Overtoom. De ondernemers uit deze straten zijn verenigd in zogenaamde bedrijveninvesteringszones (BIZ-verenigingen). Dit zijn investeringsfondsen waarin alle ondernemers jaarlijks financieel bijdragen, om zo gezamenlijk te investeren in collectieve activiteiten in de buurt.

Waar gaat het concreet om? 

We willen graag samen met u, als buurtbewoner, bekijken hoe we een aantal zaken kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om meer groen, betere manieren van afvalinzameling, terugdringen van zwerfafval, zichtbaar maken van duurzame ondernemers, verbeteren van winkel- en horeca-aanbod, het verbeteren van (verkeers)veiligheid en toegankelijkheid van de winkels voor mindervaliden. Graag horen we van u welke ideeën u heeft over wat we gezamenlijk kunnen oppakken.

Met wie werken we samen? 

We werken samen met stadsdeel West en diverse afdelingen van de gemeente Amsterdam, politie, Hogeschool van Amsterdam en Nederland Schoon.

Waar kan ik me aanmelden?
U kunt zich voor de bijeenkomst van 7 november aanmelden door een e-mail te sturen naar maud@stadenco.nl. U kunt dit mailadres ook gebruiken voor uw eventuele vragen naar aanleiding van deze uitnodiging.

Graag tot 7 november! 

Jan Disseldorp, voorzitter Stichting Ondernemers Oud-West 

 

DeWestkrant