Alternatieven voor woontoren Haarlemmerweg

Een van de buurtbewoners presenteert een alternatief plan. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bij het stadsdeel zijn twintig plannen ingediend als alternatief voor een nieuwe woontoren naast het ING-complex langs de Haarlemmerweg. Van een groene toegang tot het Westerpark tot een reuzenglijbaan, hang- en speelplek voor jongeren en modern buurthuis.

Vier van de twintig initiatiefnemers grepen de mogelijkheid aan om hun plan maandagavond te presenteren in Podium Mozaïek. Behalve politici en ambtenaren uit het stadsdeel en buurtbewoners waren daar ook vertegenwoordigers van ontwikkelaar Pinnacle, die het bankcomplex wil verbouwen tot zo’n negenhonderd woningen.

Meest omstreden onderdeel is het plan om op een parkeerterrein een woontoren te bouwen van veertien verdiepingen, even hoog als de voormalige ING-toren ernaast. Het Comité Westerpark Groen verzamelde ruim 3.500 steunbetuigingen tegen de nieuwe toren en ontwikkelde een eigen plan voor het stuk grond.

De bestuurscommissie West besloot dat het comité en anderen alternatieve plannen mogen indienen, alvorens een besluit te nemen over het al dan niet toestaan van de woontoren. Dat zal in de vorm zijn van een advies aan de centrale stad, die de knoop zal doorhakken over het voorontwerp-bestemmingsplan Westerpark West.

Biertje

’’Het is heel jammer dat zo’n bijzondere plek bebouwd gaat worden’’, zei Mathieu Derckx van het Comité Westerpark Groen. ’’We willen het groen houden.’’ De plek moet een groene ingang worden van het park, met gras en wandelpaden. Langs het water kan een kleine uitspanning komen voor een biertje of een kop thee.

Zo’n groene entree is volgens Derckx helemaal nodig nu er plannen zijn voor de bouw van duizenden woningen in het havengebied, en het Westerpark ook voor de nieuwe bewoners een rol moet gaan spelen als plek om te ontspannen. ’’Het is nu of nooit. Voor je het weet, staat er een gebouw.’’

Krankzinnig

Maandagavond presenteerden ook drie andere buurtbewoners hun ideeën. Frank de Groot kwam met een plan voor een gigantische glijbaan, in plaats van een woontoren. ’’Ik vind de kwalificatie krankzinnig zeker van toepassing, maar daar is toch niks op tegen?’’

Testosteron-tuin

Els Bannenberg ontwikkelde een ontwerp voor een soort ’testosteron-tuin’ met speelmogelijkheden voor 14-plussers, zoals een skatebaan en half-pipe, en een bovengrondse automatische parkeergarage annex klimmuur. ’’Het moet een ontmoetingsplaats worden van nieuwe en oude bewoners, in plaats van het bevorderen van de dreigende segregatie.’’

Buurthuis

Marieke Bremer, die sinds twee jaar in Bos en Lommer woont, kwam met een schets voor een ’nieuwerwets buurthuis’, met onder meer sociale bedrijfjes en een bibliotheek. ’’Daar kunnen de nieuwe en de oude buurt connecten.’’

De bestuurscommissie West buigt zich waarschijnlijk op 9 mei over het plan van Pinnacle en de alternatieve plannen. Alle twintig voorstellen zullen twee weken voor de bespreking op internet worden gezet, aldus een vertegenwoordiger van het stadsdeel.