Flitsbezorgers – Column Melanie van der Horst, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Stadsdeel West heeft veel creatieve en innovatieveondernemers. Als portefeuillehouder Economische Zaken ga ik graag op bezoek bij nieuwe bedrijfjes, zzp’ers, start ups, zaken die zichzelf vernieuwen of duurzaam en circulair gaan werken. Op dat gebied is er genoeg te beleven in West. Maar niet alle nieuwe initiatieven worden met applaus ontvangen, zeker niet door door de buurt.
Het fenomeen flitsbezorgers heeft in korte tijd op veel plekken in het stadsdeel tot grote onrust onder de omwonenden geleid. De ‘dark stores’ schieten als paddestoelen uit de grond en in West ook op plaatsen waar ze wat mij betreft echt niet thuishoren. Een goed besluit dus van wethouder Van Doorninck om de komst van nieuwe filialen van Gorillas, Getir, Flink en Zapp te verhinderen totdat er duidelijke regelgeving is gemaakt. Want ik ben niet per se tegen flitsbezorgers – ze voorzien overduidelijk in een behoefte – alleen ben ik wel tegen dark stores op bepaalde plekken, in woonbuurten.
Dit soort bedrijvigheid geeft teveel overlast voor omwonenden. Er moeten dus regels komen met betrekking tot bevoorrading, bezorgtijden en misschien zelfs wel een maximering van het aantal bestellingen per dagafhankelijk van de locatie. Het spreekt voor zich dat er op een bedrijventerrein veel meer kan dan in een woonwijk. De vergelijking met AirBNB is een steekhoudende: ook dit destijds nieuwe fenomeen bleek niet te passen in bepaalde buurten, omdat een woonhuis ineens een hotelfunctie kreeg. Destijds heeft de gemeente lang gewacht met het nemen van maatregelen. Nu worden er sneller duidelijke wettelijke kaders opgesteld, goed voor de ondernemers en bewoners.
Deze week mocht ik tijdens de vergadering van de Stadsdeelcommissie een petitie in ontvangst nemen: meer dan 1250 bewoners zetten hun handtekening tegen de dark store die onlangs in gebruik werd genomen aan het Van Limburg Stirumplein in de Staatsliedenbuurt. De indiener van de petitie vertelde over de bizarre werkelijkheid dat haar straat, haar leefomgeving, in een week tijd compleet is veranderd en niet ten goede. Ze sprak over een ‘gezichtsloos magazijn’ dat een ‘spookachtige’ uitstraling heeft, de ziel is uit het plein. En dan het lawaai, tot diep in de nacht. Het slaan met deuren, getik en geklop, kortom, geluiden en bedrijvigheid die niet in deze winkelstraat en woonbuurt passen. De leefbaarheid van die straat stond al ter discussie en in dat betreffende pand werd eerder een tandarts geweigerd omdat het winkelaanbod juist aan verbetering toe was.
Het verhaal van deze bewoners lijkt op dat van de mensen in de Fagelstraat. Ook daar vestigde zich een dark store in een woonbuurt, met grote gevolgen voor de leefbaarheid, veiligheid en het woongenot. Eerder kondigde ik al aan dat we bij deze vestiging direct gaan handhaven, omdat de dark store niet past in het bestemmingsplan. Ook bij het Van Limburg Stirumplein kijken we of we dit kunnen doen, alleen dat ligt iets complexer, omdat op dat pand een andere bestemming zit (detailhandel). Als we willen optreden tegen dark stores op bepaalde plekken, moeten we er wel voor zorgen dat dit juridisch goed is dichtgetimmerd. Je kunt het maar een keer doen, dus het moet goed en zorgvuldig gebeuren en dat kost soms meer tijd dan ons en de bewoners lief is.
Het goede nieuws dat er het komende jaar geen nieuwe dark stores bijkomen heeft echter wel een schaduwzijde: de bestaande filialen krijgen het als de populariteit van deze bezorgdiensten blijft stijgen, alleen maar drukker. Dat betekent nog meer ellende voor de omwonenden. Het is dus zaak dat we de handhaving in de openbare ruimte bij de bestaande filialen intensiveren, om te voorkomen dat het daar gierend uit te hand loopt met af en aan rijdende vrachtwagens en bezorgers. Daar komt bij dat we ook nog moeten wachten op het stedelijke afwegingskader: het is goed dat we duidelijkheid gaan bieden aan de ondernemers wat wel en wat niet mogelijk is. Daar waar het kan, doet West er alles aan om nu al de overlast te beperken.
Deze week bracht ik een bezoek aan de ondernemer van Flink in de Staatsliedenbuurt. Die liet zich van zijn goede kant zien met beloftes om iets te gaan doen aan de afgeplakte ramen, en de winkelruit bijvoorbeeld als podium te bieden voor lokale kunstenaars. Ook deed hij de toezegging dat de fietsen binnen staan en niet in de openbare ruimte, en heeft hij het plan om de zaak een meer open karakter te geven door er ook een afhaalpunt van te maken. Maar ook met deze toezeggingen om de overlast enigszins te beperken blijft het stadsdeel van mening dat dit bedrijf op deze plek niet past.
De ondernemer zei verder dat sommige vestigingen wel duizend bestellingen per dag krijgen, en dat hij dat eigenlijk ook teveel vindt. Verdere spreiding is nu door het besluit geen nieuwe dark stores meer toe te laten niet mogelijk. We houden de negen dark stores in West dus scherp in de gaten. Dus nee, niet alle bezoeken aan nieuwe ondernemers zijn per definitie vrolijk stemmend. Soms heb je een vervelende boodschap. De ondertekenaars van de petitie kunnen ervan uitgaan dat die boodschap is overgekomen. We doen wat we kunnen om deze situatie te veranderen en om samen met de bewoners en ondernemers van de Van Limburg Stirumstraat weer een fijne, levendige en veilige winkelstraat te maken.

DeWestkrant