Fors minder parkeerplekken na herstel Da Costakade

Meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Dit deel van de Da Costakade tussen de Kinkerstraat en Jacob van Lennepkade wordt als eerste aangepakt. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De gemeente gaat de kademuren van de Da Costakade vervangen en de straat opnieuw inrichten. In het nieuwe ontwerp is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en zijn er fors minder parkeerplaatsen voor auto’s.

De kademuren van de Da Costakade in Oud-West zijn in slechte staat en moeten worden vervangen. Het gaat om een groot en complex project. Zo moeten woonboten tijdelijk naar een andere ligplaats worden gesleept. Het deel tussen de Kinkerstraat en Jacob van Lennepkade is als eerste aan de beurt, waarschijnlijk begin 2025.

Na het vervangen van de kademuur vernieuwt de gemeente de straat grenzend aan die kade. Het gaat nu om het stuk tussen de huisnummers Da Costakade 169 t/m 204. De rest van de kade krijgt in de toekomst hetzelfde straatbeeld. Nog niet bekend is wanneer de rest van de Da Costakade wordt aangepakt. 

25 parkeerplekken minder
Auto’s staan straks evenwijdig aan het water geparkeerd, in plaats van schuin zoals nu. Op dit stuk kade worden 25 parkeerplaatsen opgeheven. “Dit levert meer ruimte op voor voetgangers en fietsers”, aldus de gemeente. “Hierdoor verbeteren we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de straat.”

Meer parkeerplekken fietsen
In de nieuwe situatie blijven er 48 parkeerplaatsen over op dit deel van de kade. De gemeente stelt dat er in deze buurt ‘voldoende’ parkeerplekken overblijven om aan de vraag te voldoen. Er komen 138 parkeerplekken voor fietsen; dat zijn er 46 meer dan nu. 

Kap bomen
Voor het kadeherstel moeten 6 bomen worden gekapt, volgens de gemeente. Daarnaast worden 8 bomen tijdelijk verplaatst naar de ‘bomencamping’. In de nieuwe situatie komen er iets meer bomen terug: 18 iepen die ruimere groeiplaatsen krijgen. 

Op maandag 4 december is er over het project tussen 19 en 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor buurtbewoners in Ontmoetingsplek Da Costa, Kinkerstraat 42. 

De plannen voor het herstel van kademuren van de Da Costakade. Het rood omlijnde deel is als eerste aan de beurt. (Kaart gemeente Amsterdam)