Freezone festivals in haven?

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

Stadsdeel West gaat op zoek naar een geschikte plek in de haven voor kleinschalige en culturele evenementen. Een motie daartoe van VVD en D66 is dinsdag unaniem aangenomen door de bestuurscommissie West.

Het gaat om een tijdelijke freezone voor kleinschalige experimentele en culturele evenementen en festivals. Die zouden dan vrij toegankelijk moeten zijn. Stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester zegde toe over zo’n freezone in overleg te treden met de centrale stad en het havenbedrijf.

Bouwmeester noemde de Coenhaven, Vlothaven en het bedrijventerrein Alfadriehoek als mogelijke locaties binnen de Ring A10. Ook gaat hij stadsdeel Nieuw-West polsen over het havengebied buiten de Ring.

De gemeente wil selectiever worden met het toelaten van evenementen en festivals. Het college van B en W kondigde eerder aan op zoek te gaan naar een nieuwe locatie waar de overlast tot een minimum beperkt kan worden. Stadsdeel West gaat nu in Westpoort actief op zoek.