Bestuurscie tegen woningen binnentuin

Een bouwvakker begin 2015 bij de deur naar de binnentuin van de Geuzenstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

UPDATE- Het dagelijks bestuur van stadsdeel West mag van de bestuurscommissie geen omgevingsvergunning afgeven voor de binnentuin van Geuzenstraat 40. Dat bleek vanavond na stemming in de vergadering van de bestuurscommissie. De leden stemden unaniem tegen het afgeven van een dergelijke vergunning, aldus commissielid Yvette Hofman (GroenLinks) via Twitter. De vergadering is wegens de stroomstoring van vanmorgen niet te volgen via de gebruikelijke livestream.

Eerder wilde het dagelijks bestuur van stadsdeel West wonen in de binnentuin formeel wel mogelijk maken door in te stemmen met de aangevraagde omgevingsvergunning. Hiermee zou afwijking van het bestemmingsplan worden toegestaan.

Omwonenden maakten bezwaar tegen de verbouwing van de aanbouw in de tuin en bewoning daarvan. Zij stelden dat het wonen in strijd is met het bestemmingsplan, en dat de verbouwing zonder vergunning is gedaan. De omwonenenden vrezen onder meer geluidsoverlast en brandgevaar.

De controverse leidde tot een reeks procedures, waaronder een handhavingsverzoek aan het stadsdeel en een zaak bij de bestuursrechter. ’’Hoewel er begrip is voor de standpunten van de omwonenden en de eerdere communicatie in dit traject niet de schoonheidsprijs verdient, is het advies om de omgevingsvergunning te verlenen’’, zo schreef stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester eerder aan de bestuurscommissie West. Nu moet hij dus terugkomen op dit advies.