’Overlast bij De Hallen neemt toe’

Geparkeerde vrachtwagen bij De Hallen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het stadsdeel treedt onvoldoende op tegen overlast rond De Hallen. Dat stelt een groep kritische omwonenden die een dossier bijhoudt van incidenten waarop handhavers volgens hen onvoldoende of niet hebben gereageerd. Het gaat onder meer om hinder door fout geparkeerde vrachtwagens en bestelbussen, fietsen die de stoep blokkeren en verkeerd aangeboden afval.

Buurtbewoners klagen al sinds de opening van De Hallen over lawaai door horeca, massa’s geparkeerde fietsen, afval en zwerfvuil, een toename van vrachtverkeer en een gebrek aan parkeerplekken voor auto’s. Het stadsdeel heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen, zoals een herinrichting van de openbare ruimte en het creëren van meer fietsparkeerplekken. Ook is een klankbordgroep ingesteld.

Maar de Bewonersgroep Overlast De Hallen vindt de maatregelen onvoldoende en ziet de problemen de afgelopen tijd zelfs groter worden. De groep meldt onder meer toegenomen geluidsoverlast door horeca en feesten. ’’Wij voelen ons als buurtbewoners totaal niet serieus genomen’’, zo stelt de groep. ’’Voor velen is het woongenot enorm aangetast.’’

Extra drukte

Het stadsdeel gaat de bevindingen van deze bewoners in januari bespreken, zo meldt een woordvoerder. ’’De meldingen zijn herkenbaar.’’ Volgens de zegsman van het stadsdeel is het de laatste maanden extra druk geweest rondom De Hallen in verband met de herinrichting van de Ten Katestraat, Bellamystraat en Tollensstraat. Ook zijn ondergrondse afvalcontainers vervangen en zijn er tal van bouwprojecten gaande.

Boetes

De afdeling handhaving treedt wel degelijk op, aldus de woordvoerder. ’’Er zijn al een paar van de bevindingen opgepakt en daar wordt tegen opgetreden.’’ De meeste werkzaamheden in de buurt zijn inmiddels afgerond. De komende maanden rijdt het stadsdeel ook rond met een afvalhandhavingsauto. Er zal volgens de woordvoerder actief worden gehandhaafd op verkeerd buiten geplaatst afval, waarbij ook boetes worden uitgeschreven.

Handhaver uitgeleend

De roep om betere handhaving komt uitgerekend op het moment dat handhavers uit andere stadsdelen moeten helpen in het centrum om daar de overlast te bestrijden. West levert hiervoor op tijdelijke basis één handhaver, aldus de woordvoerder. ’’De horecahandhaving komt onder druk te staan, dat ziet stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester als een punt van aandacht.’’

DeWestkrant