Succes vereniging in strijd tegen hotelplan Kinkerbuurt

Het omstreden terrein op de hoek van de J.P. Heijestraat en Borgerstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het omstreden plan voor een appartementenhotel op de hoek van de J.P. Heijestraat en Borgerstraat gaat voorlopig niet door. De Raad van State heeft bepaald dat de gemeente onvoldoende rekening houdt met een toename van parkeeroverlast en verkeersonveiligheid. De door B en W afgegeven omgevingsvergunning is vernietigd.

Al jaren vormt het plan voor een appartementenhotel met 55 kamers, winkels en een café-restaurant een twistpunt in de Kinkerbuurt. De actiegroep Long Stay No Way maakt al sinds 2014 bezwaar. De groep wil op het braakliggende terrein sociale huurwoningen, vooral voor ouderen. Honderden buurtbewoners dienden eerder bezwaarschriften in en een serie juridische procedures volgde.

Huurdersvereniging Oud-West heeft nu een stevige juridische overwinning behaald. Volgens de vereniging leidt het bouwplan tot meer parkeeroverlast en een toename van verkeersonveiligheid, met name op het kruispunt van de J.P. Heijestraat met de Kinkerstraat. De Raad van State stelt de huurdersvereniging in een hoger beroepsprocedure in het gelijk.

Het college van B en W moet nu opnieuw een beslissing nemen over de omgevingsvergunning. Het actiecomité Long Stay No Way beraadt zich op vervolgstappen.