Geparkeerde auto moet wijken voor fiets

De Hallen (foto: Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West wil de fietsenstalling onder De Hallen uitbreiden. Er komt plek voor achthonderd extra fietsen. Hiervoor moeten dertig van de 165 autparkeerplekken in de kelder worden opgeofferd. Die blijken toch vaak leeg te staan.

De bestuurscommissie West buigt zich volgende week ook over een voorstel om in het stadsdeel 18 parkeerplekken voor auto’s op straat te veranderen in ’fietsparkeervlakken’. Het gaat om een proef gedurende twee jaar. De autoparkeerplaatsen worden niet elders gecompenseerd.

In de volgende straten worden 1 of 2 parkeerplaatsen tijdelijk ingericht als fietsparkeerplekken:

  • Kinkerstraat
  • Admiraal de Ruijterweg
  • Lumeystraat
  • Tollensstraat
  • Lucellestraat
  • Witte de Withstraat
  • Admiralengracht
  • Joos Banckersweg
  • Van Oldenbarneveldtstraat
  • Jan Evertsenstraat

Kelder De Hallen

In de omgeving van De Hallen is forse overlast door her en der geparkeerde fietsen. Het aantal parkeerplekken op straat is inmiddels uitgebreid en de handhaving geïntensiveerd, maar de krap bemeten fietsenkelder in De Hallen staat vooral ’s avonds en in het weekend vaak vol.

Het stadsdeel gaat de gemeente Amsterdam -de eigenaar van de parkeergarage- verzoeken om dertig autoparkeerplekken in de kelder op te heffen ten gunste van fietsparkeren. De kosten voor de ombouw worden geraamd op 160.000 euro.