Deel buurt verzet zich tegen studentenwoningen

Donker Curtiusstraat met in het lichte pand de toekomstige studentenwoningen (foto Martine de Vente)
Hoogstins2024

Een aantal buurtbewoners blijft zich verzetten tegen de plannen voor 178 studentenwoningen in de Staatsliedenbuurt. Met een handtekeningenactie maken zij bezwaar tegen de herbestemming van het bedrijfsverzamelgebouw op de hoek van de Van Hallstraat en Donker Curtiusstraat. Zij vrezen geluidsoverlast en drukte door de komst van de studenten.

Woningstichting De Key wil na verbouwing in het pand 178 huurwoningen voor studenten vestigen. Ook komt er ruimte voor ondernemers en horeca. Na eerdere bezwaren uit de buurt heeft De Key de plannen inmiddels op diverse punten aangepast.

Om geluidshinder te voorkomen, krijgen de bewoners geen eigen balkon en kleinere ramen. Ook zal het dakterras op de vijfde verdieping niet toegankelijk worden. In het complex komen twee studentbeheerders te wonen die bij problemen gaan fungeren als aanspreekpunt voor de buurt.

Maar een deel van de omwonenden vindt de maatregelen niet concreet genoeg en niet meetbaar. Zij vinden ook dat het aantal nieuwe woningen ‘exorbitant’ is gezien de dichte bewoning in de buurt. Een ‘uniforme doelgroep’ vinden zij niet gewenst. Ook willen zij meer openbaar groen.

De vergunning voor de ombouw van het pand is inmiddels aangevraagd. De Key hoopt in de loop van 2018 met de werkzaamheden te beginnen, waarna het project in 2019 klaar zou moeten zijn.

DeWestkrant