Verkeer Westergasterrein verder aan banden

(Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Stadsdeel West gaat auto- en vrachtverkeer op het Westergasterrein verder aan banden leggen. Voetgangers en fietsers moeten meer ruimte krijgen. Met een ontheffing mogen bepaalde voertuigen blijven komen, maar ze mogen niet meer overal parkeren. Ook komen er sancties als ze harder rijden dan 5 km/u.

De Westergasfabriek is in principe autovrij, maar er rijden heel wat auto’s, bestelbussen en vrachtwagens met een ontheffing. Dit in verband met evenementen en de bevoorrading van huurders. Door verandering van de status ’openbaar toegankelijk voetgangersgebied’ in ’woonerf’ denkt het dagelijks bestuur van West meer grip te krijgen op het verkeer.

De centraal gelegen Pazzanistraat wordt helemaal taboe voor autoverkeer. Op de Gosschalklaan komen verkeersdrempels en borden met een geadviseerde maximum snelheid van 5 km/u. Overtreding kan ertoe leiden dat een bestuurder niet langer op het terrein wordt toegelaten.

Trucks

Vrachtverkeer mag in verband met de veiligheid van voetgangers en fietsers niet meer over de Basculebrug. Trucks moeten voortaan via de brug ter hoogte van de Van Slingelandtstraat. De Westergasfabriek blijft een park waar de voetganger prioriteit heeft, aldus stadsdeel West. Fietsers zijn toegestaan, scooters en bromfietsen niet.

Fashion Week

De SP stelde onlangs nog kritische vragen over de gratis pendeldienst met Duitse Mercedessen, die twee keer per jaar plaatsvindt tijdens de Amsterdam Fashion Week. Stadsdeel West heeft daarvoor ontheffing verleend. Uit de beantwoording door stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester werd duidelijk dat daarin geen verandering zal komen.