Ooievaars bouwen nest in Westerpark

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Ooievaars zijn neergestreken in het Westerpark om te broeden. Op de schoorsteen bij naschoolse opvang De Natuurfontein zijn de grote vogels bezig met het bouwen van een nest. Voor zover bekend is het de eerste keer dat ooievaars in het Westerpark gaan broeden.

Foto Richard Mooyman

Op Tweede Paasdag was te zien hoe twee exemplaren al snavelklepperend op de schoorsteen zaten. Dat harde klepperen is een begroetingsritueel. Een van de twee ooievaars was gisteravond nog bezig takken naar het nest te brengen. Bij de kinderboerderij even verderop staat een speciale ooievaarspaal, maar de vogels geven dus de voorkeur aan de schoorsteen bij de ingang aan de centrumkant van het park.

Voor de ooievaars lijkt in het park voldoende voedsel voorhanden. De vogels stropen graag graslanden af en eten onder andere kikkers, muizen, insekten en regenwormen. Een van de ooievaars in het Westerpark werd gisteren op het nest belaagd door een groep kauwtjes.

 Foto Richard Mooyman

Nadat de ooievaar in de jaren zeventig bijna uitgestorven was in Nederland, is deze beschermde soort weer bezig aan een opmars. Dit mede dankzij een reddingsprogramma met broedstations van Vogelbescherming. De meeste ooievaars trekken in de winter naar het zuiden en keren in het voorjaar terug.

In het Vondelpark broedt al jarenlang een koppel. Ook in Frankendael, Amstelpark, Flevopark, Plantage Muidergracht, Vrije Geer, Kalfjeslaan en Zaaiersweg kwamen ooievaars de afgelopen jaren tot broeden, volgens een inventarisatie van de website Ooievaarsproject Amsterdam.  Aan dat lijstje kan dus met een beetje geluk nu het Westerpark worden toegevoegd.

DeWestkrant