Dakuitbouw vrij in De Baarsjes

Admiraal de Ruijterweg (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In De Baarsjes is in de toekomst geen vergunning meer nodig voor het bouwen van een dakuitbouw. In het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan is een dakkapel voortaan een recht. Verder krijgen winkels het recht om kleinschalige horeca in huis te hebben.

Het dagelijks bestuur van West wil regelen dat woningeigenaren in De Baarsjes zonder toestemming een dakuitbouw op hun huis mogen zetten. De regeldruk moet zo worden verminderd. In de praktijk werd na een vergunningaanvraag toch altijd toestemming gegeven, zo stelt het stadsdeel.

Voor winkels in De Baarsjes worden de regels ook versoepeld. In de winkelruimte mag voortaan maximaal twintig procent van de oppervlakte worden gebruikt voor ’ondergeschikte horeca’, met een maximum van twintig vierkante meter.

Kiosken

De maximum grootte voor nieuwe winkels wordt 350 vierkante meter, in plaats van duizend. Dit in verband met de verkeersaantrekkende werking en mogelijke overlast door laden en lossen. De bouw van nieuwe kiosken is niet meer toegestaan.

Op het plan is nog inspraak mogelijk. Het college van B en W en de gemeenteraad stellen straks het nieuwe bestemmingsplan voor De Baarsjes vast.