Groen en terrassen op Ten Katemarkt

Uitgebreid aandacht voor de Ten Katemarkt in de Amsterdamse Marktgids (foto: Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De Ten Katemarkt krijgt een ingrijpende opknapbeurt. Het asfalt wordt vervangen door klinkers, er worden bomen geplant en er komt meer ruimte voor terrassen. Een deel van de Ten Katestraat wordt afgesloten voor verkeer, zodat er ’s avonds na de markt geen auto’s meer kunnen komen.

Stadsdeel West heeft het nieuwe ontwerp voor de Ten Katemarkt gemaakt in samenspraak met marktkooplieden, bewoners, winkeliers en De Hallen. Ook als de markt er niet is, moet de wat kale Ten Katestraat een aangename plek worden.

Het asfalt gaat eruit om plaats te maken voor verschillende soorten klinkers. In de straat zullen ook twaalf bomen komen. Op de hoeken met andere straten wordt meer ruimte gecreëerd, onder meer voor terrassen en bankjes. De straat zal worden verfraaid met een kunstwerk, dat nog wordt uitgekozen.

Een aantal bewoners vreest overlast door de nieuwe terrassen, zo bleek woensdag op een bijeenkomst over de plannen. Vertegenwoordigers van het stadsdeel zeiden dat de sluitingstijd -niet later dan elf uur ’s avonds- zal worden gehandhaafd, maar niet iedereen heeft daar vertrouwen in. Het stadsdeel gaat in overleg met de horeca-ondernemers om afspraken te maken.

Op het gedeelte tussen de Kinkerstraat en Bellamystraat mogen geen auto’s meer komen, zo is de bedoeling. Alternatieve parkeerplekken moeten in de kelder van De Hallen komen. Het stadsdeel kijkt naar mogelijkheden om organisch afval van de markt en etenresten uit de horeca te vergassen, waarmee energie kan worden opgewekt.

De werkzaamheden gaan volgend jaar zomer van start. De markt zal dan maximaal drie maanden uitwijken naar het deel van de Ten Katestraat tussen de Kinkerstraat en de Jacob van Lennepkade.

DeWestkrant