Groen in West lijdt zwaar onder droogte

Veel groen is veranderd in een dorre woestenij, zoals op het Hugo de Grootplein. (Foto Helma Timmermans)
Hoogstins

De droogte houdt aan en veel openbaar groen staat te verpieteren. Maar stadsdeel West neemt geen specifieke maatregelen in verband met de langdurige droogte, zo laat een woordvoerster weten. Alleen jonge aanplant krijgt water indien dat is afgesproken in onderhoudscontracten. 

Het stadsdeel tekent aan dat ook nieuw geplante bomen en struiken -die extra kwetsbaar zijn- geen water meer krijgen indien het budget voor die vaak 1-jarige contracten wordt overschreden. Het opnieuw aanplanten in het najaar is dan goedkoper, zo stelt het stadsdeel.

Sommige bewoners grijpen zelf naar tuinslang en gieter in een poging om openbaar groen te redden. Bij het stadsdeel kunnen bewoners melding maken van verdroogde grasvelden en plantsoenen, aldus de woordvoerster. Die kunnen dan in het najaar opnieuw worden beplant. 

Het grote grasveld in het Westerpark is overigens wel bewaterd als onderdeel van het herstel na festival Milkshake.