Groen licht verbouwing kerk

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De Augustanakerk in Bos en Lommer wordt verbouwd tot Augustanahof met sociale huurwoningen. De vergunning is verleend, zegt Hanne Wilzing, algemeen secretaris van de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam.

In het complex aan de Erasmusgracht komen tien woningen voor ouderen, vijf voor jongeren en een logeerhuis voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. De bedoeling is dat toekomstige bewoners zich inzetten voor hof en buurt. ’’Omzien naar elkaar en naar de buurt’’, zo noemt Wilzing het.

De diaconie wijst de woningen zelf toe. Aanmelding is niet zinvol meer, aldus Wilzing. ’’We hebben nu al het dubbele aantal kandidaten op de lijst staan.’’

De Augustanahof krijgt weer een buurtfunctie, met gezamenlijke maaltijden en een ontmoetingsruimte. Er komt een kapelletje en de stiltetuin blijft behouden, aldus Wilzing.

Voor aankoop van het kerkgebouw had zich een fors aantal gegadigden gemeld. Het project van de Diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Amsterdam (een vrijwilligersorganisatie) wordt nu uitgevoerd. De verbouwing begint over een week of twee, de Augustanahof moet in de eerste helft van volgend jaar gereed zijn.