Wonen met sociaal vangnet in voormalige kerk

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

De eerste bewoners hebben de sleutel ontvangen van hun nieuwe woning in de Augustanahof, de voormalige Augustanakerk in Bos en Lommer. De oudste is 93 jaar, de jongste 24. Zij komen te wonen in een gemeenschap waar zij een oogje houden op elkaar.

Het gebouw behoudt ook een kerkelijke- en buurtfunctie. De klokken kunnen nog steeds luiden en wekelijks zal er in het kapelletje een viering zijn. Ook mensen die behoefte hebben aan stilte zijn welkom in het kapelletje, zegt Hanne Wilzing, algemeen secretaris van de Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam. ’’Jood, christen, moslim of boeddhist, iedereen heeft wel een stiltemoment nodig.’’

De Augustanakerk (gebouwd in 1957) moest in 2014 de deuren sluiten. De Diaconie Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam vormde het gebouw aan de Erasmusgracht om tot een hof van zestien moderne, sociale huurwoningen. Bedoeld voor mensen met een krappe beurs, die soms ook kwetsbaar zijn.

Ouderen

Voornamelijk ouderen nemen hun intrek in de woningen, waarvan enkele in de voormalige kerkzaal. Maar ook komen er twintigers en dertigers te wonen. ’’De oudste bewoonster van 93 wil hier nooit meer weg. Het gaat om wonen met commitment, omzien naar elkaar.’’

’’Ouderen wonen hier zelfstandig en met een sociaal vangnet. Ze kunnen jongeren vragen een keer boodschappen te doen, maar als ze echt zorg nodig hebben dan zal dat professioneel worden geregeld. Jongeren die kampen met een levenscrisis, kunnen ouderen om raad vragen.’’

Eenzaamheid

Wonen in hofvorm is ook een manier om eenzaamheid tegen te gaan, aldus Wilzing, die verwijst naar schrikbarende cijfers over eenzaamheid onder Amsterdammers. ’’Als diaconie lossen we die eenzaamheid niet op, maar we kunnen wel investeren in onze stad.’’ Ook is er een woning waar tijdelijk een jongere kan wonen ’die op adem moet komen’.

Gezamenlijke maaltijden

In de Augustanahof is ook -zoals eerder in de kerk- een ontmoetingsruimte en een grote keuken, zodat er (ook met de buurt) gezamenlijke maaltijden kunnen worden bereid en andere activiteiten mogelijk zijn. Naast het gebouw blijft de stiltetuin behouden. De bedoeling is dat die ook weer voor buurtbewoners wordt opengesteld. De officiële opening van de Augustanahof is op 23 september.