Grofvuil moet straks op parkeerplekken Admiraal de Ruijterweg

Berg afval op de Admiraal de Ruijterweg. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Bewoners van de Admiraal de Ruijterweg moeten hun grofvuil gaan neerzetten op parkeerplaatsen. Stadsdeel West hoopt met dit plan de problemen met de overlast van afval te verminderen. In de straat worden parkeerplekken aangewezen als aanbiedlocaties voor afval, zo is de bedoeling. 

Nu zijn er plekken grof afval neer te zetten op het wegdeel tussen het fietspad en de trambaan. “De plekken zijn slecht bereikbaar en leveren (verkeers)onveilige situaties op”, zo schrijft dagelijks bestuurder Ester Fabriek aan de stadsdeelcommissie. Ook is het hier niet mogelijk om standaard vuilniswagens te gebruiken.

West wil op de Admiraal de Ruijterweg aanbiedlocaties op 14 bestaande parkeerplekken aanleggen die wel goed bereikbaar zijn voor vuilniswagens. “We plaatsen parkeerverbodsborden met venstertijden voor het aanbieden en inzamelen van grof afval. Buiten de venstertijden blijven de parkeerplekken beschikbaar voor parkeren”, aldus Fabriek. 

Bewoners ontvangen voor de start van de werkzaamheden een brief met informatie over het verplaatsen van de aanbiedlocaties, aldus Fabriek. Eventuele bezwaren kunnen zij kenbaar maken met een zogenoemde ‘zienswijze’. Het streven is dat de nieuwe aanpak begin 2024 ingaat. 

DeWestkrant