Werkbrigades in actie tegen afvaloverlast

Vaak te zien in West: afval naast containers. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het regent klachten over vuilnis op straat. In Westerpark is de gemeente een offensief gestart tegen afvaloverlast. Elke dag rijden nu vijf teams van werk-leerbedrijf Pantar door de wijk en halen het afval bij 238 containers weg.

Het gaat om zogenoemde werkbrigades van Pantar voor Amsterdammers met afstand tot de arbeidsmarkt. Volgens de gemeente delen daarnaast handhavers ’zo mogelijk’ boetes uit aan mensen die zich niet aan de aanbiedregels houden.  Vooralsnog gaat het om een proef van drie maanden die is beperkt tot Westerpark.

Stapels afval naast vuilcontainers. En bergen grofvuil op dagen dat de reiniging niet langskomst. Voor veel Westbewoners is het een vertrouwd beeld geworden. De oorzaak ligt volgens de gemeente in een beperkt aantal gevallen aan een volle of kapotte container. Meestal is verkeerd gedrag het probleem.

Voorlichting alleen blijkt meestal niet veel te helpen. De inzet van werkbrigades van Pantar die dagelijks rondes rijden moet soelaas gaan bieden. Zij halen niet alleen vuil weg, maar controleren ook of de afvalcontainers vol of kapot zijn. Het idee is dat mensen een schone omgeving ook eerder netjes houden. Ligt er eenmaal één vuilniszak naast de container, dan volgen er meestal al snel meer.

DeWestkrant