Duizend tips voor aanpak afvaloverlast

Een vertrouwd beeld in West: volle afvalbakken zoals hier op het Hugo de Grootplein. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Driekwart van de bewoners geeft West een onvoldoende als het gaat om afval op straat. Een oproep om suggesties te doen voor verbetering heeft bijna duizend bruikbare tips opgeleverd, zo meldt het stadsdeel. Het zowel om prikkers en stickers als suggesties om extra containers te plaatsen en betere handhaving.

“We kunnen nu op straatniveau aan de slag omdat we heel scherp per buurt in beeld hebben wat de problemen zijn”, aldus dagelijks bestuurder Jeroen van Berkel (openbare ruimte). “De lokale kennis was voor ons belangrijk. We hebben nu 251 probleemlocaties in het vizier.”

Volle prullenbakken
De Kolenkitbuurt, Landlust, Geuzenbuurt en Chassébuurt scoorden het slechtst op alle terreinen. Oud-West scoort slecht op ‘fijn zwerfvuil’. De prullenbakken in bijna het gehele stadsdeel zijn te vol. De Baarsjes en Oud-West halen het laagste cijfer als het gaat om uitpuilende bakken.

Stickers
Een aantal suggesties kan volgens het stadsdeel snel worden uitgevoerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plakken van een extra sticker met illustratie om aan te geven voor welk vuil een container is bedoeld. 

Prikkers
Het stadsdeel wil op meer plaatsen gratis prikkers beschikbaar stellen voor bewoners die zwerfvuil willen opruimen, in navolging van een initiatief met prikkers, emmers en handschoenen die bij Alladin’s Noten in de Jan Evertsenstraat konden worden opgehaald. 

Naam en foto op container
Een aantal bewoners die vrijwillig een afvalcontainer hebben ‘geadopteerd’ wil graag hun naam of foto op deze container. Dit in de hoop dat buurtgenoten er minder snel een puinhoop van maken als zij weten dat een van de buren zich inspant om de plek vuilnisvrij te houden.

Meer containers
Andere suggesties zijn de plaatsing van meer papiercontainers en tijdelijke containers bij de oplevering van bouwblokken. “Met die praktische zaken kunnen we meteen aan de slag”, aldus Van Berkel. Hij meldt verder dat er op vijftig plekken met veel afvalproblemen een aanpak komt waarbij de diensten die afval ophalen, de straat reinigen en handhaving nauw gaan samenwerken.

Meer afvalproblemen door corona
De afvalproblemen zijn sinds het begin van de coronacrisis in veel buurten toegenomen. De ophaal- en reinigingsdiensten werden geconfronteerd met een hoger ziekteverzuim, terwijl meer bewoners grof vuil op straat zetten, ook buiten de reguliere ophaaldagen.