Op naar een vuilnisvrij West – Column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Het is een nogal bedenkelijke eretitel en geuzennaam die dit stadsdeel al een tijdje heeft: het Vieze Westen. Met dat in het achterhoofd en het feit dat ergernis nummer 1 van bewoners zwerfvuil en afval op straat is, ontstond onder aanvoering van mijn voorganger Jeroen van Berkel het actieplan Vuilnisvrij West. De Schoonste Straat van Bos en Lommer bestond toen al, een geweldig buurtinitiatief dat al twee jaar een groot succes is. Inmiddels doen vele straten en zo’n 160 volwassenen en kinderen mee. De geldprijs die de winnende straat krijgt werkt natuurlijk motiverend, want met dat geld kan de straat nog mooier worden gemaakt. Ook blijkt dit initiatief bijzonder verbindend te werken, de sociale cohesie in de buurten die meedoen neemt toe. Reden dus om eens na te denken hoe we ervoor kunnen zorgen dat andere buurten in navolging van Bos en Lommer gaan ijveren om de eretitel Schoonste Straat. Daarvoor heb je natuurlijk in eerste instantie enthousiaste bewoners nodig die de kar in hun buurt willen trekken. Het mooie van dit soort initiatieven is dat ze van de bewoners zelf komen en dus door hen worden gedragen. Van bovenaf iets dergelijks opleggen, kan een averechts effect hebben. Maar toch vind ik het de moeite waard om te onderzoeken hoe we meer buurten kunnen stimuleren om dit ook te gaan doen. Het stadsdeel telt al vele honderden containeradoptanten, vrijwilligers die zich enorm inspannen om ‘hun’ container en de plek eromheen schoon te houden. En er melding van te maken als een container vol is of verstopt zit. Die adoptanten hadden een zwaar jaar, want door de coronacrisis sloegen Amsterdammers massaal aan het opruimen, klussen en online bestellen waardoor er tonnen extra afval werden aangeboden en de stapels bijplaatsingen naast de containers maar bleven groeien. Daar kwam bij dat door ziekte er minder personeel was om het extra werk te doen. Hopelijk dat de adoptanten gemotiveerd blijven om hun belangrijke werk te doen. Zij ontvangen binnenkort een kerstcadeautje van het stadsdeel, want dat hebben ze dik verdiend. De adoptanten zijn ook nauw betrokken bij Vuilnisvrij West en veel van hun ideeën en suggesties zijn of worden uitgevoerd. Zo krijgen alle nieuwe containers een sticker op de achterkant met een icoon van het type afval dat erin moet en worden op verschillende plekken in West extra prullenbakken neergezet of verplaatst. Ook loopt er een proef met een nieuw type papiercontainer met een aparte, grotere opening voor karton. We zitten dus niet stil en blijven samen met bewoners keihard ons best doen om West schoner te krijgen. De voortgang van het hele plan is te volgen op de vernieuwde website vuilnisvrijwest.amsterdam.nl. Rest mij om iedereen te bedanken die heeft meegepraat, creatieve oplossingen heeft aangedragen en ons gewezen heeft op zaken die beter kunnen!

DeWestkrant