Held van West: Buro Regen&Water

Ivo Tanis van Buro Regen&Water, aan het werk in de Klimaattuin.
Hoogstins2024

De Helden van West hebben de afgelopen jaren bijzondere initiatieven opgezet. Initiatieven die West een stukje mooier hebben gemaakt. Een van deze Helden van West is Ivo Tanis, oprichter en eigenaar van Buro Regen&Water.

Buro Regen&Water zet zich in om gebieden aan te passen aan klimaatveranderingen (‘klimaatadaptatie’). In 2018 pitchte oprichter en eigenaar Ivo Tanis zijn idee en ontving hij de subsidie ‘Helden van West’.

Ivo: “Wij zijn kwartiermakers bij MidWest geweest en vergroenden er de tuinen. De mensen die we daar leerden kennen, wezen ons op Helden van West. Omdat we zagen dat we met dit werk echt iets voor bewoners konden betekenen, hebben we meegedaan. Bewoners die wateroverlast hebben, kunnen bij ons aankloppen en dan kijken we hoe we dat het beste kunnen oplossen. Hoe maak je je tuin regenbestendig, daar kwam het op neer.”

“De tuin in MidWest heeft ons werk ontzettend zichtbaar gemaakt in de buurt. Bewoners zien wat de impact is van een regenbestendige tuin. Nog tot op de dag van vandaag spreek ik er graag af. Het is leuk om over ons werk te vertellen en door daar af te spreken kan ik iemand midden in ons verhaal zetten, in onze tuin.”

“Door onderdeel van het West-netwerk te blijven, probeer ik ook terug te geven aan de buurt en aan de startende ondernemers in West. Het begint met ondernemen, en ondernemen is kansen zien. Kansen zien in de markt, kansen zien op plekken en zien welke toegevoegde waarde je kunt hebben. Als je sociaal wilt ondernemen, kan dat heel goed in een stad die in ontwikkeling is.”

“Na stadsdeel West ben ik ook gaan kijken naar mogelijkheden in andere stadsdelen. Het netwerk vanuit West is daar enorm dragend geweest. Inmiddels werken we als klimaatadaptief bureau door heel Nederland en leveren we een bijdrage aan de Open Stad, een open source platform voor digitale participatieprojecten.”

“Om je te kunnen ontwikkelen als ondernemer moet je niet afhankelijk zijn van een subsidie, maar het geeft wel rust en ruimte om nieuwe dingen of richtingen te onderzoeken, om te leren ondernemen. Als (startende) ondernemer hoef je echt geen drempel te voelen om je plan in te dienen bij Helden van West. In netwerk en kansen brengt het je namelijk heel veel. Gewoon doen!”

Wil je meer weten over deze subsidie of een aanvraag doen? Je vindt  hier meer informatie. Meer weten over Buro Regen&Water? Kijk dan hier.