Het Schip op zoek naar geld

Hoogstins2024

De verbouwing gaat eind april beginnen, maar Museum Het Schip heeft nog steeds niet genoeg geld bij elkaar om alle ambities te verwezenlijken. Hoeveel het Museum voor de Amsterdamse School nog nodig heeft, wil Ton Heijdra van het museum niet zeggen, maar het gaat nog om een paar miljoen. “Dat schrikt potentiële donateurs alleen maar af. Alle bijdragen -groot en klein- zijn welkom.”

torentje Het Schip

In het sponsorplan uit april 2014 dat het museum online heeft staan blijkt dat er na bijdragen van Eigen Haard, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en de Vereniging van Woningcorporaties nog een gat is van 3,3 miljoen euro. Er staan volgens Heijdra allerlei lijntjes uit, ook in het buitenland. Maar kleine donaties zijn ook meer dan welkom. “Alle kleine beetjes helpen.” Het Schip is een zogenaamde ANBI-instelling, wat betekent dat giften van de belasting afgetrokken kunnen worden.

Het Schip moet hét museum worden voor de Amsterdamse School. Daarvoor is basisschool De Catamaran al vertrokken uit het gebouw. De woningen in het gebouw gaan onder handen genomen worden door eigenaar Eigen Haard. Het casco wordt vernieuwd en er komt onder andere monumentenglas in.

De bewoners -onder wie Heijdra zelf- verhuizen naar de overkant, naar het blok aan het Spaarndammerplantsoen. “Net zo mooi als Het Schip”. Eigen Haard gaat ook daar renoveren, maar pas in een later stadium. Het is namelijk de bedoeling dat de Schip-bewoners weer terugkomen in hun eigen appartementen.

keuken Het Schip

Het museum is online al wel helemaal af. Op het platform Wendingen, genoemd naar het tijdschrift van de architectengroep, kunnen liefhebbers foto’s en informatie posten. Het museum is nu ook gewoon open. Mis vooral niet de rondleiding door de arbeiderswoning onder het torentje van Het Schip.