Hoe gestresst raakt konijn dat moet verhuizen uit Domelaplantsoen?

Het Domela Nieuwenhuisplantsoen. (Foto Martine de Vente)
Hoogstins2024

Konijnen hadden eerder dit jaar een feestmaal aan de verse beplanting van het vernieuwde Domela Nieuwenhuisplantsoen in de Spaarndammerbuurt. Om die reden moeten de dieren nu weg. De gemeente wil de konijnen laten vangen en verhuizen, maar dat leidt tot kritiek van de Partij voor de Dieren.

“Het verhuizen van konijnen leidt tot ontzettend veel stress bij de dieren, brengt een verstoorde groepsdynamiek met zich mee en leidt meestal tot hoge sterfcijfers in de week na het uitzetten”, zo schrijft raadslid Anke Bakker in een lange reeks kritische vragen aan het gemeentebestuur.

Het verhuizen van konijnen vindt de Partij voor de Dieren ‘buitenproportioneel nadelig voor de konijnen en daarom onethisch en in strijd met de wettelijke bescherming’. De partij dringt aan op alternatieve maatregelen om de planten te beschermen, zoals met afrasteringen.

Het met hulp van buurtbewoners aangelegde Domelaplantsoen is afgelopen zomer kaalgevreten door konijnen en vogels. De konijnen kregen veel jongen, die zich ook tegoed deden aan planten die te boek staan als ‘konijnbestendig’. Door de droge zomer gingen ook nog eens veel planten en struiken dood.

Het stadsdeel gaat de beplanting herstellen en belooft dat de plantenvakken er dan weer prachtig groen bij zullen liggen. De konijnenpopulatie wordt verplaatst en uitgezet in Westerpark West. Dat is afgestemd met de bewonerswerkgroep van het plantsoen, aldus het stadsdeel. De uitvoering is in handen van Duurzaam Fauna Advies.

 

DeWestkrant