Hoe gevaarlijk is oversteken bij het Westerpark?

Een automobilist is gestopt voor fietsers en voetgangers die bij groen oversteken. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Buurtbewoners maken zich zorgen over de veiligheid op het kruispunt tussen de Haarlemmerweg en de Van Hallstraat. Oversteken is riskant voor voetgangers en fietsers, stellen zij in een Facebookgroep voor de buurt. Diverse bewoners melden dat zij bijna zijn aangereden door een automobilist die snel nog even door rood ging. ’’Een levensgevaarlijk kruispunt’’, aldus een van hen.

Het kruispunt is vaak druk met auto’s én met voetgangers en fietsers die oversteken naar- of vanuit het Westerpark. Wie een kijkje neemt, ziet snel riskante situaties. Automobilisten geven gas bij oranje en rijden soms door rood. Enkele bewoners menen dat de verkeerslichten ook te krap staan afgesteld.

Buurtbewoners willen dat de politie boetes gaat uitdelen aan automobilisten die door rood rijden. De reactie van de politie in de Facebookgroep leidde tot kritiek en onbegrip. De politie stelde namelijk dat gevaarlijke situaties en ongelukken vooral worden veroorzaakt door voetgangers, fietsers en snorfietsen die het rode licht negeren. Automobilisten werden niet genoemd.

Een bewoonster meldt dat zij binnen enkele weken tijd drie keer bijna overhoop is gereden door een automobilist die door rood reed. Enkele andere bewoners hebben soortgelijke ervaringen. Iemand die afhankelijk is van een elektrische rolstoel, meldt op Facebook eveneens dat zij al een paar keer bijna is aangereden.