Hotel in Centrale Markthal Food Center?

De monumentale Centrale Markthal in 2019. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

In de Centrale Markthal op het Food Center is maximaal 3.000 vierkante meter gereserveerd voor een nieuw hotel. Ook is er plek voor horeca, bedrijven en winkels. Dat staat in het ontwerp-uitwerkingsplan 3 voor het terrein.

Op het Food Center komt de nieuwe woonwijk Marktkwartier met 1700 woningen. Een kwart daarvan wordt sociale huur. Het nu ter inzage gelegde plan gaat over de westelijke helft van het terrein, grofweg tussen de Jan van Galenstraat voorbij de ingang en het Westelijk Marktkanaal langs de Willem de Zwijgerlaan.

De Centrale Markthal uit 1934 -die wordt gerestaureerd- moet het middelpunt worden van de nieuwe woonwijk. Eigenaar BOEi meldt op de website: ‘Na restauratie en herbestemming biedt de Centrale Markthal ruimtes voor zowel startups als gevestigde bedrijven die lokaal, vers en duurzaam ondernemen. Naast voedsel zet BOEi in op cultuur, mode, muziek en theater.’ 

Hotel
Maar in de hal is dus ook een hotel mogelijk van maximaal 3.000 vierkante meter. Ballast Nedam, een van de ontwikkelaars van Marktkwartier, noemt wel expliciet een hotel: ‘Once restored, the hall will offer a hotel, spaces for start ups and established businesses that do business locally, freshly, sustainably, innovatively and educationally”, zo staat er in het Engels op de ondernemingswebsite. 

‘Meerwaarde voor de buurt’
De komst van nieuwe hotels ligt gevoelig in de stad. De gemeente heeft een beleid om de vestiging van nieuwe hotels af te remmen, maar onmogelijk is het in de praktijk in veel gevallen niet. “Hotelontwikkeling mag alleen nog in een ‘nee, tenzij’-gebied’. Een nieuw hotel moet echt een meerwaarde hebben voor de buurt. Het moet een uniek, innovatief en onderscheidend concept hebben”, zo omschrijft de gemeente het in 2021 verder aangescherpte beleid.