Huren of kopen in Haven-Stad? Waarschuwing voor geluid in contract

Nieuwbouw op Sloterdijk, onderdeel van de toekomstige wijk Haven-Stad. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Toekomstige bewoners van Haven-Stad krijgen vooraf informatie over mogelijke geluidshinder. In het koop- of huurcontract komt een verwijzing naar informatie over geluid. Dat antwoordt wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw en stedelijke ontwikkeling) op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren. 

In Haven-Stad worden 40.000 tot 70.000 huizen gebouwd. De huizen komen onder meer op- en rond Sloterdijk, in de Minervahaven en in Amsterdam-Noord. Het gaat om de stadsdelen West, Nieuw-West en Noord. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over (te) hoge geluidsniveaus en de negatieve effecten daarvan op de gezondheid van bewoners. 

Industrielawaai
Door de ligging nabij de haven kan er in de toekomstige wijk sprake zijn van industrielawaai, zo blijkt uit gemeentelijke stukken. Ook kan er -afhankelijk van de precieze plek binnen Haven-Stad— geluid zijn van de Ringweg A10, andere wegen en het spoor. Verder is er sprake van geluid door vliegtuigen en langsvarende schepen.

Bewust maken
Toekomstige bewoners worden vooraf geïnformeerd over de relatief hoge geluidbelasting van de locatie, aldus de wethouder. “Het doel hiervan is om potentiële kopers en huurders vooraf bewust te maken van de geluidssituatie. Zij kunnen vervolgens een weloverwogen keuze maken om daar al dan niet te gaan wonen. In koop- en huurovereenkomsten wordt verwezen naar de website van de gemeente met informatie over geluid.” Bij nieuwbouw In Sloterdijk Centrum wordt deze werkwijze al toegepast. 

‘Geluidsluwe’ zijde
Binnen in de woningen moet altijd worden voldaan aan geluidsnormen die in het Bouwbesluit zijn vastgelegd, aldus Van Dantzig. Voor geluid buiten aan de gevel gelden andere regelingen. Daarbij is het college bevoegd om toe te staan dat het geluid hoger is dan de ‘wettelijke voorkeursgrenswaarde’, aldus Van Dantzig. Dan geldt een verplichting om te zorgen voor een ‘geluidsluwe’ zijde. 

‘Dove’ gevel
In bepaalde gevallen kunnen ook nog hogere geluidsbelastingen aan de gevel worden toegestaan dan de ‘maximaal toelaatbare grenswaarde’, die hoger ligt dan de eerdergenoemde  ‘wettelijke voorkeursgrenswaarde’. Dan moet er worden gezorgd voor een ‘dove’ gevel waarbij deuren en ramen niet open kunnen, zo antwoordt de wethouder.