Ieder kind kan zichzelf zijn op de BSO’s van AKROS

BSO Joop Westerweel (foto: AKROS)
Hoogstins

Op zoek naar een betrokken, creatieve en sportieve buitenschoolse opvang voor je kind? De BSO’s van AKROS zijn de plek waar je kind na school een fijne tijd kan hebben zichzelf kan zijn. Of ‘die van jou’ nu een binnenkind of een buitenkind is, of juist houdt van afwisseling: op een BSO van AKROS staan de behoeften van kinderen na school centraal.
De geschoolde pedagogisch medewerkers van AKROS zijn erop getraind jouw kind een veilige omgeving te bieden, waar je kind kan uitpuffen of juist uitrazen na een drukke schooldag. Of die juist nog leuke of educatieve activiteiten organiseren, aanvullend op het leerprogramma van de school.

BSO De Zeeheld (foto: AKROS)

AKROS heeft in De Baarsjes tien BSO’s, zodat jouw kind altijd wel na met kinderen van zijn eigen school kan spelen. Daarnaast heeft elke locatie een eigen karakter, zo zit VTC in De Baarsjes in Plan West en zit er een BSO in De Pionier, dat ook een kinderdagverblijf heeft. Bij de ene locactie kan de nadruk meer liggen op sport, op de andere juist op creativiteit. De Zeeheld, De Roos, Annie M.G. Schmidtschool en de Rembrandtschool hebben een samenwerking met AKROS, zodat er ook een doorlopende leerlijn is met het onderwijs.
BSO Chassé (foto AKROS)

Alle BSO’s van AKROS worden gekenmerkt door een ‘open’ en diverse houding ten opzichte van alle culturen en gezindten. Daarmee komt onze visie overeen met die van veel scholen in de buurt: iedereen is welkom en zal zich welkom voelen.
BSO De Tulp (foto: AKROS)