Kinderen gaan op zoek naar hun (koloniale) wortels

Hoogstins2024

Kinderen van groep 8 van de Sint Janschool in De Baarsjes gaan op zoek naar hun wortels bij het project Ancestors Unknown. Zij gaan op zoek naar hun koloniale en postkoloniale wortels, die in geschiedenislessen onderbelicht blijven. Dit in navolging van de Amerikaanse Dana Saxon, die op zoek ging naar de oorsprong van haar eigen achternaam.

Kinderen ontdekken door genealogie, interviewen en archiefonderzoek hun eigen geschiedenis. En die staat vaak niet in de geschiedenisboeken, zo vindt Helen Sumter die samen met Dana Saxon en Yvette Kopijn het project doet. “Dat kinderen ontdekken dat ze overal en nergens vandaan komen is een mooi gegeven”, zegt Dieneke Blikslager van de deelnemende Sint Janschool.

Het leren kennen en delen van je familiegeschiedenis is volgens de initiatiefnemers belangrijk, zodat er dan wederzijds respect ontstaat. “Dan pas kun je werken aan verdraagzaamheid”, is het idee achter het project.

Behalve de Sint Janschool, nemen ook de Sint Catherinaschool in Zuid en de middelbare scholen Hyperion en Damstede College in Noord deel aan het project.