Kolenkitbuurt is opgeknapt, maar de zorgen blijven groot

Nieuwe muurschildering op de Wiltzanghlaan. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Een nieuwe, structurele aanpak is nodig om de leefbaarheid en sociaal-economische situatie van de Kolenkitbuurt te verbeteren. De werkloosheid in de buurt is door de coronacrisis bovengemiddeld snel gestegen. In vrijkomende sociale huurwoningen komen nog steeds veel kwetsbare huishoudens te wonen. 

Dat staat in een concept-plan van aanpak van het dagelijks bestuur van stadsdeel West. De Kolenkitbuurt stond voorheen te boek als de slechtste wijk van Nederland. Met veel armoede, werkloosheid en tochtige woningen. Daarna leek de weg omhoog ingezet. Veel slechte sociale huurwoningen zijn gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Met koopwoningen en duurdere huurwoningen kwamen ook nieuwe, koopkrachtigere bewoners naar deze buurt in Bos en Lommer.

Met de integratie tussen de oude- en nieuwe bewoners wil het niet goed lukken, zo bleek vorig jaar uit de documentaire Terug naar de Akbarstraat van Felix Rottenberg. In 2002 maakte hij al een spraakmakende serie over de ‘vergeten’ buurt, waarin ook spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen aan de orde kwamen.

Muurschilderingen
De buurt ziet er op het oog nu een stuk beter uit, met veel nieuwbouw en opgeknapte openbare ruimte. Op gevels aan de Wiltzanghlaan zijn gigantische muurschilderingen verschenen, die het straatbeeld opvrolijken. Maar de armoede en sociale problemen zijn niet verdwenen. 

Stijgende werkloosheid
De coronacrisis heeft nog harder toegeslagen dan gemiddeld in de stad. De werkloosheid is opgelopen in Kolenkit Noord van 16% in 2019 naar 21% begin 2020. In Kolenkit Zuid gaat het om stijging van 10% naar 16%. De verwachting is dat de werkloosheid verder zal stijgen. 

Kwetsbaar
Er verhuizen meer lage inkomens naar de buurt, dan er vertrekken. Vrijkomende sociale huurwoningen gaan vaak naar kwetsbare huishoudens. “35-50% van vrijkomende sociale huurwoningen in de Kolenkit gaat naar mensen uit de maatschappelijke opvang, multiprobleem gezinnen, ex-gedetineerden, mensen met een sociaal en medische urgentie en statushouders”, zo valt er te lezen.

Veilig
De buurt is volgens het dagelijks bestuur ‘objectief veilig’, maar onder bewoners heerst een groot onveiligheidsgevoel. Er wordt veel overlast ervaren, maar dat wordt weinig gemeld. In de wijk spelen ook problemen als afvaloverlast maar ook dat wordt weinig doorgegeven aan de gemeente.

Kernthema’s
Het stadsdeel wil om de buurt te verbeteren inzetten op vijf ‘kernthema’s’: een beter sociaal-economisch perspectief, buurtinitiatieven, buurt met schone en ‘trotse’ straten, aandacht voor jongeren en een samenhangend plan voor de vernieuwing van de laatste zevenhonderd woningen.

Het plan van aanpak van portefeuillehouder Carolien de Heer met de voorgestelde maatregelen worden volgende week besproken door de stadsdeelcommissie West.