Kopers voor molen De Otter

Molen De Otter (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Verschillende partijen willen molen De Otter kopen. Stadsdeel West houdt er rekening mee dat de monumentale molen met het omringende terrein zal worden gekocht door een ontwikkelaar. De 17e eeuwse houtzaagmolen langs de Kostverlorenvaart staat al jaren te verkommeren.

Rondom De Otter speelt zich een lange juridische strijd af. Plannen van de Stichting Houtzaagmolen De Otter om de molen te verplaatsen naar Uitgeest, zijn door het stadsdeel geblokkeerd. Het stadsdeel inventariseert nu mogelijke toekomstscenario’s, zo meldt stadsdeelvoorzitter Gerolf Bouwmeester aan het algemeen bestuur van West.

Het stadsdeel wordt regelmatig benaderd door partijen die interesse hebben in de molen ’en een ontwikkeling op gang willen brengen’. De eigenaar is in gesprek met drie geïnteresseerde partijen, aldus Bouwmeester. Het bestemmingsplan laat geen ontwikkelmogelijkheden toe, daarvoor moet een wijziging worden aangevraagd.

Het stadsdeel wil nu eerst een ’ambitiedocument’ opstellen dat kan dienen als toetsingskader voor toekomstige plannen en de basis vormt van een later bestemmingsplan. Op 7 december is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerde partijen. De bedoeling is ook om te polsen welke ideeën en wensen er leven.

DeWestkrant