Lambertus Zijlplein moet groener en gezelliger

Foto De Gezonde Stad
Hoogstins2024

Het Lambertus Zijlplein in Geuzenveld moet groener en gezelliger, zo gaven bewoners en bezoekers aan in een onderzoek in opdracht van de gemeente. Samen met bewoners zijn stadsdeel Nieuw-West en de organisatie De Gezonde Stad nu bezig met een nieuw groen ontwerp voor het plein.

De afgelopen maanden hebben bewoners en ondernemers hun wensen en ideeën kenbaar kunnen maken, onder meer via een vragenlijst en polls op Facebook. Op het plein met buurtwinkelcentrum konden kinderen hun ideeën uittekenen onder begeleiding van kunstenaars Remco Mooijekind en Olia Ganzha van de Pleinkamer.

Een expositie van de ideeën is in september afgesloten met een ontwerpsessie waarbij ook bewoners waren betrokken. Op woensdag 21 oktober van van 19 tot 20 uur zullen de verschillende ontwerpen van ontwerper Guido Hermans worden gepresenteerd in een Zoom-sessie. Ook zal er gepeild worden of buurtbewoners interesse hebben om te helpen in het groenbeheer.