Kiosk? Let op dit spandoek

Hoogstins2024

De plek van deze nieuwe kiosk in de Staatsliedenbuurt is niet meer over het hoofd te zien. Stadsdeel West moet voortaan direct een spandoek ophangen op de plaats waar zo’n kiosk is gepland. Dit op aandringen van alle politieke partijen in West, die unaniem een motie van de PvdA en GroenLinks hebben aangenomen om omwonenden beter te informeren.

Een aantal buurtbewoners had zich erover beklaagd niet of slecht te zijn geïnformeerd over plannen voor kiosken, zoals deze in de Schaepmanstraat. Voor deze plek is overigens ook een terrasvergunning aangevraagd. Het stadsdeel wil door kiosken met winkeltjes en horeca het straatbeeld verlevendigen, maar niet alle omwonenden zitten daar op te wachten.