Stadsdeel diep door het stof na fouten bouwproject Oud-West

Wenslauerstraat in Oud-West (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het was een opeenstapeling van fouten door het stadsdeel, zo oordeelt voorzitter Melanie van der Horst van stadsdeel West over de gang van zaken rond een sloop- en bouwproject aan de Wenslauerstraat in Oud-West. In een schriftelijke reactie op het zeer kritische rapport van de Ombudsman Amsterdam gaat zij diep door het stof. Ook kondigt zij extra maatregelen aan om herhaling te voorkomen.

Bewoners van de Bellamybuurt in Oud-West maakten bezwaar tegen de sloop van het pand aan de Wenslauerstraat 22 en de vergunningverlening voor de bouw van een nieuw pand op die plaats. Zij schakelden uiteindelijk ombudsman Arre Zuurmond in. In zijn rapport staat dat zich ‘onregelmatigheden’ hebben voorgedaan tijdens de behandeling van bezwaren. Zo zijn bezwaren niet goed gearchiveerd, waardoor de juridische positie van de indiener mogelijk is verzwakt.

Slopen

De ontwikkelaar kon verder het pand slopen zonder dat er een vergunning was. Wel was er een mondelinge toezegging van het stadsdeel dat de benodigde ontheffingen verleend zouden worden. Handhavers zouden ter plekke geen overlast hebben geconstateerd, terwijl de weg was gestremd en daarvoor geen vergunning was. Het sloopbedrijf bleek ook het gas niet te hebben afgesloten. De ombudsman beveelt onder meer aan dat het stadsdeel consequent is in de handhaving. ’’Het straffeloos toestaan van werkzaamheden zonder vergunningen geeft een onwenselijk signaal af.’’

Mensenwerk

Het stadsdeel nam al eerder maatregelen naar aanleiding van het rapport, waaronder ander management, functiewisselingen en overplaatsingen van medewerkers, meer controle en opleiding en training. Van der Horst kondigt nu meer maatregelen aan op het gebied van communicatie, processen en afstemming tussen afdelingen. Zij merkt wel op dat het ondanks alle maatregelen ‘mensenwerk’ blijft. ”En mensen maken af en toe fouten. Ook daar leren wij van. De opeenstapeling van fouten die bij de Wenslauerstraat 22 zijn gemaakt moet echter tot het verleden gaan behoren.’’

Over het bouwplan lopen nog steeds rechtszaken.