Lola Luid in Nieuw-West in beeld voor opvang asielzoekers

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

De gemeente kijkt naar broedplaats Lola Luid in de Derkinderenstraat in Nieuw-West als locatie voor de 24-uursopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Het bestuur van Lola Luid heeft dit in een brief gemeld aan de gebruikers van het voormalige gebouw van het Comenius Lyceum. De gemeente heeft inmiddels bevestigd dat er vanaf 1 november ongedocumenteerde asielzoekers worden gehuisvest.

Het nieuwe gemeentebestuur was naarstig op zoek naar een locatie om ongedocumenteerde asielzoekers 24 uur per dag op te vangen. Het gaat dan met name om de groep We Are Here, die lang door de stad zwierf en op diverse plekken panden kraakte. Deze mensen verblijven nu in de nachtopvang de voormalige gevangenis in de Havenstraat. Daar moeten zij weg omdat het pand wordt omgebouwd naar een internationale school.

In het pand van Lola Luid in Overtoomse Veld vlakbij het Rembrandtpark werken nu onder meer kunstenaars en maatschappelijke en creatieve ondernemers. Ook is er het pop-up restaurant monsieur.dame. Onduidelijk nog is of zij kunnen blijven als het gebouw gaat worden gebruikt als opvang voor asielzoekers.

In het coalitieakkoord van het nieuwe college van B en W staat dat een 24-uursopvang wordt ingericht ‘voor ongedocumenteerden die op dit moment in Amsterdam verblijven. In deze voorziening wordt gewerkt aan perspectief (waaronder terugkeer) met professionele begeleiding’. 

DeWestkrant