Opvang 650 asielzoekers in gebouw Einstein op Sloterdijk

Het kantoorgebouw Einstein, dat gedeeltelijk leeg staat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het kantoorgebouw Einstein op Sloterdijk wordt omgebouwd tot opvanglocatie voor maximaal 650 asielzoekers. Het college van B en W heeft ingestemd met de plannen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). 

De Westkrant meldde al in januari dat het COA belangstelling had voor gebouw Einstein aan de Kabelweg, vlakbij de A10. De gemeente zei destijds dat er nog geen concreet plan lag en geen gesprekken waren. Inmiddels is er dus wel een plan ontwikkeld voor een opvanglocatie gedurende tien jaar, dat dinsdag is goedgekeurd door B en W.

De transformatie van het gebouw start in het najaar en duurt 9 tot 12 maanden. De locatie wordt in het najaar van 2024 aan het COA opgeleverd. De kosten komen voor rekening van het COA, zo meldt wethouder Groot Wassink in een raadsbrief. Het COA betaalt ook de kosten voor huur, beheer, administratie en veiligheid van de opvanglocatie.

Op dit moment worden in Amsterdam 2882 ontheemden uit Oekraïne opgevangen. Daarnaast zijn er vijf COA-opvanglocaties voor in totaal 3242 asielzoekers. Onder die locaties ferryschip MS Galaxy in het Westelijk havengebied, waar 1500 opvangplekken zijn. Na het collegebesluit over de nieuwe opvanglocatie in gebouw Einstein, worden belanghebbenden, ondernemers en omwonenden geïnformeerd, aldus Groot Wassink.

DeWestkrant