COA wil asielzoekers huisvesten in kantoorgebouw Sloterdijk

Het kantoorgebouw Einstein, dat gedeeltelijk leeg staat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Het kantoorgebouw Einstein aan de Kabelweg is in beeld bij het COA als plek om asielzoekers te huisvesten. In het grote pand langs de A10 bij Sloterdijk staat ruimte te huur. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil hierover vooroverleg met de gemeente, zo blijkt uit vergunningaanvragen die stadsdeel West publiceert. ‘Realiseren opvang asielzoekers in bestaand kantoorgebouw Einstein Kabelweg 21”, staat er.

Een gemeentewoordvoerder bevestigt de aanvraag, maar zegt dat er geen concreet plan ligt. “Er is geen contract gesloten en er worden nog geen gesprekken gevoerd. Het COA checkt op deze manier of een vergunning haalbaar is om mensen op te vangen.”

Amsterdam huisvest sinds oktober duizend asielzoekers op het ferryschip MS Galaxy in het Westelijk havengebied. De gemeente levert zo een bijdrage aan het oplossen van de acute tekorten aan opvangplekken voor vluchtelingen. 

De opvang op de MS Galaxy is tijdelijk. Het college van B en W wil na een evaluatie in februari een besluit nemen over het al dan niet verlengen van de noodopvang op het schip.