Minder verkeer door coronamaatregelen: lucht schoner

Ook in de Jan van Galenstraat ging de luchtkwaliteit vooruit. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

De luchtvervuiling in de straten van West is afgenomen als gevolg van de coronamaatregelen. Voor het eerst werden vorig jaar in de hele stad geen overschrijdingen meer gemeten voor de advieswaarde van stikstofdioxide.

Een belangrijke verklaring is de afname van het verkeer door de coronamaatregelen. Dit meldt wethouder Egbert de Vries (o.a. verkeer en luchtkwaliteit) in een brief aan de gemeenteraad. De concentraties stikstofdioxide zijn in 2020 zeer sterk gedaald, aldus De Vries. 

Overschrijdingen
Alle metingen in 2020 bleven onder de gezondheidskundige advieswaarde van Wereldgezondheidsorganisatie WHO van 40 microgram per m3. Ook op drukke punten in West met in voorgaande jaren overschrijdingen, zoals de Haarlemmerweg, Jan van Galenstraat en langs de A10 West. In 2019 waren er nog op 14 locaties in de stad overschrijdingen. 

Niet eerder vertoond
De grootste dalingen werden geregistreerd in drukke straten, waaronder de Jan van Galenstraat. De concentraties stikstofdioxide namen de afgelopen jaren al af in de stad, maar de verbetering in 2020 is volgens De Vries ‘niet eerder vertoond’. 

Afname verkeer
“Een belangrijke verklaring voor de grote daling ligt in de maatregelen om het coronavirus te bestrijden en de daarmee samenhangende afname van het verkeer”, zo schrijft De Vries. De gemeente is al langer bezig met maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, onder meer door het weren van de meest vervuilende voertuigen in de milieuzone.

DeWestkrant