Minder blik, meer ruimte – column Carolien de Heer, dagelijks bestuurder stadsdeel West

Foto stadsdeel West
Hoogstins2024

Als portefeuillehouder openbare ruimte kijk ik met belangstelling naar de experimenten met duurzaam deelvervoer in Amsterdam en andere grote steden. Vraag me niet waarom dit in onze stad ‘Buurthub’ heet, dat hebben andere mensen verzonnen. Maar ik was afgelopen weekeinde even bij een informatiebijeenkomst in De Baarsjes waar bewoners, als ze dat willen, een pilot met zo’n ‘hub’ kunnen krijgen. Ook mogen ze zeggen waar die elektrische fietsen, -bakfietsen, -scooters en -auto’s dan moeten komen te staan. Moet gezegd, veel plaats is er niet, want de straten staan vol met fietsen en auto’s en de werkzaamheden aan kades en bruggen maken de parkeerruimte alleen maar beperkter. Begrijpelijk dat er enige scepsis is rond deze proef. Niet alleen over de ruimte, maar ook over de commerciële aanbieders en de prijskaartjes die aan hun hippe producten hangen. Die scepsis heb ik ook: ik vind het huren van zo’n mooi duurzaam vervoermiddel namelijk best prijzig. Het is duidelijk dat dit niet voor iedereen bereikbaar is, en dat een al dan niet roestige fiets voor de deur voor velen een betere en betaalbaardere optie is. Voor autobezitters kan het wel een interessant alternatief zijn en aangezien een elektrische deelauto gemiddeld leidt tot vier auto’s minder in de buurt, vind ik dit wel een aspect om nader te bekijken. In hoeverre zijn bewoners bereid om hun auto weg te doen als er een betaalbaar en duurzaam alternatief is? Wat is er nodig om dat duwtje in de goede richting te geven? Want lang niet iedereen gebruikt zijn auto dagelijks, er staat veel blik vrijwel ongebruikt op straat. Hopelijk wordt met deze pilot duidelijk of mensen echt bereid zijn de overstap te maken van autobezit naar duurzaam autogebruik. Het zou natuurlijk mooi zijn als we op termijn veel minder auto’s in de straten hebben, zodat we bij herinrichtingen kunnen zorgen voor meer groen, bankjes en speelplekken. De stad moet leefbaar blijven en de openbare ruimte is schaars, zeker in West, het meest verdichte stadsdeel van Amsterdam. Ongebruikte fietsen ruimen we op, ook daarover is veel scepsis en medewerkers krijgen vaak van alles over zich heen als ze fietsen markeren of labelen. Maar fietswrakken nemen ontzettend veel plaats in en dus gaan we hier gestaag mee door. We moeten voorkomen dat de openbare ruimte dichtslibt. Daar komt bij dat door problemen met de afvalinzameling en verkeerd aangeboden huisvuil er steeds minder plek is om je vrij te bewegen. Gelukkig zijn er in West heel veel bewoners die graag een handje helpen. We zijn koploper containeradoptanten en een prachtig initiatief als De Schoonste Straat van Bos en Lommer wordt nu uitgebreid naar De Baarsjes. Hopelijk volgen de andere wijken ook. De openbare ruimte is van ons allemaal, en het is belangrijk dat we er met elkaar goed voor zorgen. En dus ook samen nadenken over structurele oplossingen voor de toekomst. Want minder blik, betekent meer ruimte.

DeWestkrant