Negentig bomen gekapt voor Westerpark-West

Het voormalige ING-complex dat wordt getransformeerd tot woningen. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Voor de ontwikkeling van Westerpark-West moeten negentig bomen wijken. Het voormalige ING-complex aan de Haarlemmerweg wordt verbouwd tot circa 750 woningen. Ontwikkelaar Pinnacle heeft drie kapvergunningen aangevraagd voor in totaal negentig bomen.

Stadsdeel West heeft de vergunningen verleend voor het weghalen van de bomen. Twee kapvergunningen zijn volgens het stadsdeel nodig voor de toekomstige gebouwen aan de Haarlemmerweg 506 (18 platanen) en 514 (51 bomen).

Een derde vergunning (21 bomen) is aangevraagd om ruimte te maken voor een dijkverlegging, ook nodig in verband met het project. De bomenkap past binnen het eerder goedgekeurde bestemmingsplan en de bouwplannen, aldus het stadsdeel.

Hier meer informatie: 

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-west/2019/week-10/besluiten/besluit-3/

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-west/2019/week-9/besluiten/besluit-e

https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-west/2019/week-8/besluiten/besluit-8/