Nieuw terrein voor evenementen in Westpoort

(foto: Martine de Vente)
Hoogstins2024

In Westpoort komt een groot evenemententerrein. Het college van B en W trekt hiervoor 1,25 miljoen euro uit. De nieuwe evenementenlocatie is bedoeld om de drukte in de stad beter te spreiden. Ook wordt 1 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen bij bestaande locaties voor evenementen en festivals waar sprake is van overlast.

Dat staat in de voorjaarsnota 2017 die vandaag is gepresenteerd door wethouder Udo Kock (financiën). Amsterdam groeit verder en er komen steeds meer bezoekers. B en W investeren in extra maatregelen om drukte en overlast te beheersen. Miljoenen gaan er ook naar allerlei soorten handhaving, onder meer op straat, illegale onderhuur en taxi’s.

Het nieuwe terrein bij Sloterdijk moet soelaas gaan bieden voor grote evenementen die elders hinder veroorzaken. De gemeente wil ook selectiever worden bij het toelaten van evenementen. De afgelopen tijd zijn locatieprofielen opgesteld voor parken, die mede zijn bedoeld om de overlast te beperken. Op basis daarvan gaat de burgemeester toetsen of bepaalde evenementen wel in het park passen.

DeWestkrant