Meer ruimte voor fietser: automobilist moet inschikken

De Clercqstraat Amsterdam-West
Fietsers proberen over te steken in de De Clercqstraat. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Door eenrichtingsverkeer in te voeren in onder meer de De Clercqstraat en Jan Evertsenstraat en parkeerplekken te schrappen, krijgt de fietser meer ruimte. Dat stelt het dagelijks bestuur van stadsdeel West in een reactie op het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 van de centrale stad. West bepleit een onderzoek naar dergelijke ingrijpende maatregelen om de fietser meer ruimte te geven.

West dringt aan op het maken van ’concrete keuzes’ in drukke en vaak smalle stadsstraten. De centrale stad wil bredere fietspaden van 2,5 meter, maar volgens West is die ruimte er vaak niet. Eenrichtingsverkeer en het schrappen van parkeerplekken zijn ook manieren om de fietsers meer ruimte te geven, volgens het dagelijks bestuur. Het stadsdeel beveelt ook maatregelen aan zoals het invoeren van 30-km zones, autoverkeer op de trambaan en de aanleg van ’fietsstraten’.

In de reactie van stadsdeel West staat een lijstje met mogelijke maatregelen per straat. Bij De Clercqstraat en de Jan Eef gaat het dus om eenrichtingsverkeer en het verminderen van parkeerplekken. Ook in de Van Limburg Stirumstraat/Tweede Nassaustraat kan eenrichtingsverkeer worden ingevoerd, maar een ’fietsstraat’ is hier ook optie. Die twee mogelijkheden zijn er ook voor de J. P Heijestraat.

In de Kinkerstraat zouden auto en tram ruimte moeten gaan delen, terwijl er parkeerplekken worden opgeheven. Deze mogelijke oplossing stelt West ook voor bij de Bilderdijkstraat/Eerste Constantijn Huygensstraat. Op de Bos en Lommerweg kunnen de fietspaden wel worden verbreed.

Vondelpark

Op de Overtoom kunnen kruispunten worden verbeterd, wat dan wel ten koste zou gaan van parkeerplekken. West bepleit ook dat meer ingangen van het Vondelpark voor fietsers vanaf de Overtoom worden opengesteld.

Huurfietsen

West vraagt om maatregelen tegen het nieuwe verschijnsel waarbij huurfietsen voor toeristen worden neergezet in openbare rekken. Volgens West moeten dit soort activiteiten plaatsvinden vanuit eigen stallingsruimte. Het stadsdeel bepleit een stedelijk aanpak om ’dit misbruik van de schaarse fietsparkeerruimte tegen te gaan’.

DeWestkrant