Ondernemers Oud-West organiseren Meet & Greet

Foto Richard Mooyman
Hoogstins2024

Beste mede-buurtbewoner,

Graag nodigt Stichting Ondernemers Oud-West alle buurtbewoners uit om in gesprek te gaan over wat we gezamenlijk kunnen verbeteren in Oud-West.

De eerste Meet & Greet vond plaats in november 2018. Dit was een positieve avond waar de aanwezigen vol lof spraken over hun buurt. Enkele genoemde ideeën voor verbetering zijn: de samenwerking tussen ondernemers en bewoners, bijvoorbeeld als het gaat over het organiseren van de Burendag, en de communicatie vanuit de besturen van de ondernemersorganisaties (bedrijveninvesteringszones) richting ondernemers en bewoners. Ook bleek behoefte aan het inzichtelijk maken van de bestaande bewonersplatforms.

Om hier een vervolg aan te geven en om andere onderwerpen te bespreken, zoals veiligheid (er zal ook een wijkagent aanwezig zijn), Burendag en het afgeronde onderzoek Schone Lucht, vindt de volgende Meet & Greet plaats op dinsdagavond 7 mei om 19.30 uur bij galerie Beeldend Gesproken in de Hannie Dankbaarpassage. 

U kunt zich voor de bijeenkomst van 7 mei aanmelden door een e-mail te sturen naar maud@stadenco.nl U kunt dit mailadres ook gebruiken voor uw eventuele vragen naar aanleiding van deze uitnodiging of suggesties voor gespreksonderwerpen. 

Graag tot 7 mei!

Met vriendelijke groet,

Jan Disseldorp

Voorzitter Stichting Ondernemers Oud-West