Alliantie haalt woningen in Nieuw-West van gas af

Woningen van De Alliantie in de Jacob Geelbuurt. (Foto De Alliantie)
Hoogstins2024

Woningcorporatie de Alliantie is begonnen met het aardgasvrij maken van woningen in Amsterdam. In Nieuw-West worden de eerste 244 woningen aangepakt. Het gaat om leegstaande renovatiewoningen in de Staalmanplein- en Jacob Geelbuurt.

De vernieuwing is zo ingrijpend dat bewoners tijdens de werkzaamheden niet in hun huis kunnen blijven. De Alliantie onderzoekt in stadsdeel Noord ook mogelijkheden om woningen aardgasvrij te maken terwijl huurders in hun huis blijven.

De Alliantie maakt de woningen in de Staalmanplein- en Jacob Geelbuurt tijdens de opknapbeurt ook duurzamer. De gebouwen worden geïsoleerd en krijgen zonnepanelen op het dak. De gasgestookte installaties gaan eruit en de appartementen worden aangesloten op het stadswarmtenet. 

De woningen aan de Hemsterhuisstraat in de Jacob Geelbuurt krijgen warmte met één gemeenschappelijke aansluiting, in plaats van elke huurder apart. De Alliantie stelt dat zij jaarlijks 200 euro minder aan energielasten gaan betalen omdat de vastrechtkosten van die ene aansluiting onder de bewoners worden verdeeld.

“We willen ondanks de extra kosten onze verantwoordelijkheid voor een beter milieu nemen”, aldus regiodirecteur Eddo Rats. “Als we in 2040 onze woningvoorraad in Amsterdam aardgasvrij willen hebben, moeten we nu al in actie komen.”

Niet overal loopt het aardgasvrij maken soepel. Huurders van Eigen Haard in Geuzenveld kwamen eerder in het geweer tegen een plan om hun woningen energieneutraal te maken, uit vrees voor een lastenverhoging. De rechter gaf hen gelijk en droeg de woningbouwvereniging op om een nieuw renovatieplan te maken. 

DeWestkrant