Online voorstel doen voor betere buurt

De Hugo de Grootkade was zomer 2016 al even autovrij. (Foto Richard Mooyman)
Hoogstins2024

Inwoners van West kunnen nu zelf voorstellen op de politieke agenda zetten. Via het nieuwe online platform De Stem van West kan iedereen ideeën uploaden voor een betere, leukere of veiligere buurt. Iedere maand zal het voorstel met de meeste stemmen door het algemeen bestuur van de bestuurscommissie West worden besproken.

’’Bewoners uit West hebben veel ideeën en sterke meningen’’, aldus portefeuillehouder Jeroen van Berkel. ’’Die creativiteit willen we aanboren en een stem geven. Ook wordt het mogelijk voor bewoners om vanaf huis mee te praten en te stemmen over wat zij belangrijke onderwerpen in West vinden.’’

Groene binnentuinen

Op de website zijn inmiddels voorstellen gezet voor groene binnentuinen, de plaatsing van mozaïekbanken in de Spaarndammerstraat en het tegengaan van vliegverkeer boven de stad. Stadsdeel West experimenteert al langer met nieuwe vormen van democratische participatie en digitale tools via OpenStadsdeel. Dit innovatieteam onderzoekt nieuwe manieren om bewoners te betrekken bij besluitvorming, ontwerpprocessen en discussies over de buurt.

Fietstunnel

Een voorproefje van de nieuwe werkwijze was de keuze vorig jaar van de betegeling van de fietstunnel tussen het Westerpark en de Spaarndammerbuurt. Iedereen kon een ontwerp indienen, waarna er werd gestemd. Dit leverde 49 inzendingen op en zesduizend stemmen. In Oud-West vond een bewonersforum plaats, waarbij ruim honderd bewoners deelnamen aan discussies over hun buurt en voorstellen konden doen.

 

DeWestkrant