Parkeerplaats voor bijzondere fietsen bij De Hallen

Hoogstins2024

Stadsdeel West heeft samen met belangenclub Onbeperkt West bij De Hallen speciale parkeerplekken voor ‘bijzondere fietsen’ gecreëerd. Ouderen en mensen met een beperking kunnen op deze groene mat hun tandems of driewielfietsen neerzetten.

Deze fietsen zijn namelijk lastig te parkeren op reguliere parkeerplekken zoals fietsnietjes, die vaak overvol zijn of te krap. “We hopen dat er nog meer zullen volgen in winkelgebieden en dichtbij musea, theaters en andere plaatsen waar veel bezoekers komen”, aldus Onbeperkt West.

DeWestkrant